Rezultatai

Mokymo kurso programa yra pagrindinė „kūrybinio garso ir vaizdo rašymo ir skaitymo“ metodikos pritaikymo ir plėtros priemonė. Ji bus skirta partneriams, kurie vykdys bandomuosius mokymus kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje, taip pat kitoms organizacijoms, kurios susidomės metodikos išbandymu savo aplinkoje.
Programa bus parengta anglų kalba ir lokalizuota italų, ispanų, graikų, kroatų ir lietuvių kalbomis.
Ypatingas dėmesys skiriamas mišriųjų mokymų mokytojams struktūrai, kur analizuojamas mokymo modelis. Be to, pateikiama pati „kūrybinio garso ir vaizdo rašymo ir skaitymo“ metodika.
Išsamūs mokymosi rezultatai yra mokymo programos struktūrinis elementas ir lemiamas veiksmingumo veiksnys. Programos dokumente taip pat pateikiamas šablonų, sukurtų „CrAL“ projekto kontekste, rinkinys, kuris bus naudojamas siekiant užtikrinti maksimalų vienodo stiliaus ir kokybės turinį, kuris bus sukurtas ir paskelbtas projekto svetainėje.
Pagrindiniai kūrybinės garso ir vaizdo laboratorijos mokymosi rezultatai turės įtakos tiek mokytojams, tiek studentams.
Mokytojai turės galimybę:
• susipažinti su naujoviška garso ir vaizdo švietimu pagrįstą metodika, kurią galima įtraukti į jų kasdienį darbą su studentais;
• išmokti nukreipti studentų kūrybiškumą į savęs suvokimo, savo tapatybės ir vaidmens visuomenėje kūrimo procesą;
• įgyti skersinius įgūdžius, skatinančius įtraukią ir konstruktyvią grupės dinamiką, būtiną kuriant kolektyvinį meninį produktą;
• patobulinti ar įgyti skaitmeninius įgūdžius.

Studentai turės galimybę:
• įgyti techninius ir skersinius įgūdžius, reikalingus garso ir vaizdo turiniui kurti;
• tapti aktyviais dalyviais kuriant žiniasklaidos turinį pasirinktomis temomis;
• įgyti aktyvaus bendravimo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, problemų sprendimo, kritinio mąstymo ir kt. įgūdžius;
• įgyti didesnį supratimą apie save ir savo socialinį kontekstą bei pasitikėjimą savimi;
• suprasti garso ir vaizdo kalbos, kaip priemonės interpretuoti juos supantį pasaulį ir meninę išraišką, galimybes.
Šis dokumentas bus paskelbtas 2021 m. gegužę.

Kurso mokymo medžiagą daugiausia sudaro partnerių sukurtos ir įrašytos vaizdo pamokos, interviu, papildomi skaitiniai ir užduotys. Jie paskelbti projekto svetainėje, tuo  galima naudotis nemokamai.

CrAL interneto svetainėje pateikiamas CrAL pedagogų mokymo modulio turinys. Joje taip pat susibūrusi CrAL patirties bendruomenė (mokytojai, tėvai ir vietos bendruomenės nariai), pristatomas audiovizualinis turinys (filmai), kurį jaunimas sukūrė bandomojo etapo metu.

Bandomojo etapo gairėse aprašyti visi žingsniai, būtini CrAL metodikai taikyti vietos lygmeniu su atrinktais pedagogais, dėstytojais ir jaunais žmonėmis. Jose apibrėžiama, kaip atrinkti dalyvius, kaip mokyti mokytojus ir dėstytojus, kaip rengti praktinius seminarus jaunimui, kaip įtraukti vietos bendruomenę, koks yra pagrindinis metodikos turinys ir kaip atlikti vertinimą. Jos yra viešai pateikiamos organizacijoms, galinčioms susidomėti CrAL metodikos taikymu.

Dalyvaudami šiose kūrybinėse garso ir vaizdo dirbtuvėse jauni žmonės kūrė audiovizualinį turinį (filmus), kuris pristatomas CrAL svetainėje. Filmai buvo parodyti tam skirtuose vietos renginiuose, dalyvavo nacionaliniuose ir tarptautiniuose vaizdo įrašų konkursuose. Šie filmai pateikiami čia: https://platform.cral-lab.eu/videos/.

Šioje ataskaitoje apibendrinama kūrybinių garso ir vaizdo dirbtuvių mokyklose ir neformaliojo švietimo įstaigose patirtis. Joje pateikiama patirtis, įgyta bandomojo etapo metu.

Poveikio vertinimo ataskaita

Šiame dokumente, parengtame jau po poveikio vertinimo ataskaitos, apibendrinama patirtis ir pateikiamos ja pagrįstos įgyvendinimo rekomendacijos.