Rezultatai

Mokymo kurso programa yra pagrindinė „kūrybinio garso ir vaizdo rašymo ir skaitymo“ metodikos pritaikymo ir plėtros priemonė. Ji bus skirta partneriams, kurie vykdys bandomuosius mokymus kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje, taip pat kitoms organizacijoms, kurios susidomės metodikos išbandymu savo aplinkoje.
Programa bus parengta anglų kalba ir lokalizuota italų, ispanų, graikų, kroatų ir lietuvių kalbomis.
Ypatingas dėmesys skiriamas mišriųjų mokymų mokytojams struktūrai, kur analizuojamas mokymo modelis. Be to, pateikiama pati „kūrybinio garso ir vaizdo rašymo ir skaitymo“ metodika.
Išsamūs mokymosi rezultatai yra mokymo programos struktūrinis elementas ir lemiamas veiksmingumo veiksnys. Programos dokumente taip pat pateikiamas šablonų, sukurtų „CrAL“ projekto kontekste, rinkinys, kuris bus naudojamas siekiant užtikrinti maksimalų vienodo stiliaus ir kokybės turinį, kuris bus sukurtas ir paskelbtas projekto svetainėje.
Pagrindiniai kūrybinės garso ir vaizdo laboratorijos mokymosi rezultatai turės įtakos tiek mokytojams, tiek studentams.
Mokytojai turės galimybę:
• susipažinti su naujoviška garso ir vaizdo švietimu pagrįstą metodika, kurią galima įtraukti į jų kasdienį darbą su studentais;
• išmokti nukreipti studentų kūrybiškumą į savęs suvokimo, savo tapatybės ir vaidmens visuomenėje kūrimo procesą;
• įgyti skersinius įgūdžius, skatinančius įtraukią ir konstruktyvią grupės dinamiką, būtiną kuriant kolektyvinį meninį produktą;
• patobulinti ar įgyti skaitmeninius įgūdžius.

Studentai turės galimybę:
• įgyti techninius ir skersinius įgūdžius, reikalingus garso ir vaizdo turiniui kurti;
• tapti aktyviais dalyviais kuriant žiniasklaidos turinį pasirinktomis temomis;
• įgyti aktyvaus bendravimo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, problemų sprendimo, kritinio mąstymo ir kt. įgūdžius;
• įgyti didesnį supratimą apie save ir savo socialinį kontekstą bei pasitikėjimą savimi;
• suprasti garso ir vaizdo kalbos, kaip priemonės interpretuoti juos supantį pasaulį ir meninę išraišką, galimybes.
Šis dokumentas bus paskelbtas 2021 m. gegužę.

Ši medžiaga, kuri bus sukurta mokymams, daugiausia bus partnerių sukurtos ir įrašytos vaizdo pamokos, interviu su pavyzdžiais, papildomi skaitiniai ir užduotys. Ji bus įkelta projekto sistemoje ir naudojama nemokamai. Mokymo medžiaga bus prieinama internete 2022 m. vasarį, kai prasidės mokymai mišriuoju būdu.

„CrAL“ interneto sistemoje bus „CrAL“ pedagogų mokymo modulių turinys. Joje taip pat bursis „CrAL“ patirties bendruomenė (mokytojai, tėvai, vietos bendruomenės nariai) ir bus pateikiamas audiovizualinis turinys (filmai), kurį bandomųjų veiklų metu sukūrė jaunimas. Pirmoji sistemos versija internete bus paskelbta 2021 m. gruodį.

Bandomųjų mokymų gairėse bus pateikti visi veiksmai, reikalingi taikant „CrAL“ metodiką vietos lygmeniu atrinktiems mokytojams ir jaunimui. Bus aprašoma, kaip atrinkti dalyvius, kaip mokyti mokytojus, kaip rengti praktinius užsiėmimus jaunimui, kaip įtraukti vietos bendruomenę, koks yra pagrindinis metodikos turinys ir kaip atlikti vertinimą. Jos bus viešai prieinamos organizacijoms, besidominančioms „CrAL“ metodikos taikymu. Bandomųjų mokymų gairės bus paskelbtos 2022 m. kovą.

Dalyvaudami kūrybinėje audiovizualinėje laboratorijoje, jaunimas kurs audiovizualinį turinį (filmus), kurie bus subtitruoti anglų kalba ir demonstruojami „CrAL“ sistemoje. Jie bus kuriami vietoje specialiuose renginiuose ir dalyvaus nacionaliniuose ir tarptautiniuose vaizdo konkursuose. Šiuos filmus bus galima pamatyti nuo 2023 m. kovo.

Šioje ataskaitoje bus apibendrinta ir įvertinta kūrybinių garso ir vaizdo laboratorijų patirtis mokyklose bei neformaliojo švietimo įstaigose ir kartu su bandymais įgyta patirtimi bus viešai paskelbta 2023 m. liepą.

Šis dokumentas bus parengtas po poveikio vertinimo ataskaitos ir sieks pateikti patirtį apibendrinančias rekomendacijas. Jis bus paskelbtos 2023 m. liepą.