Rezultati

Uputstva za trening temeljni su dokument koji se koristi za prilagodbu i nadogradnju metodologije Kreativnog audiovizualnog čitanja i pisanja. Namijenjena su partnerima koje će pilotirati Creative Audiovisual Labs radionice ali i drugim potencijalno zainteresiranim organizacijama koje žele testirati metodologiju u svom kontekstu. Upute će biti dostupne na engleskom, grčkom, hrvatskom, litvanskom, španjolskom i talijanskom jeziku.
Poseban naglasak stavljen je na strukturu kombiniranog tečaja za nastavnike i trenere u kojem je analiziran model učenja. Također je prisutna i metodologija Kreativnog audiovizualnog čitanja i pisanja koju će implementirati u radu sa svojim korisnicima.
Ishodi učenja ključni su faktori u mjerenju uspješnosti kreiranog nastavnog programa. Uputstva za trening također sadrže predloške kreirane prema kontekstu CrAL projekta kako bi se osigurala ujednačenost stila i kvaliteta sadržaja postavljenog na platformu projekta. Rezultati aktivnosti provedenih kroz Creative Audiovisual Labs imat će učinak kako na nastavnike tako i na učenike.

Nastavnici će kroz projekt:
• Upoznati inovativnu metodologiju koja se temelji na audiovizualnoj edukaciji s mogućnošću integracije u redovni nastavni plan
• Naučiti kako usmjeriti učeničku kreativnost prema procesu samoosvještavanja i izgradnje identiteta i vlastite uloge u društvu
• Steći transverzalne vještine koje će im pomoći u ostvarenju inkuzivne i konstruktivne grupne dinamike koja je važna za izradu zajedničkog umjetničkog uratka
• Razviti svoje digitalne vještine

Učenici će kroz projekt:
• Steći tehničke i transverzalne vještine potrebne za izradu audiovizualnog sadržaja
• Postati aktivni sudionici u procesu izrade medijskog sadržaja različite tematike
• Razviti vještine poput aktivne komunikacije, suradnje, kreativnosti, mogućnosti rješavanja problema, kritičkog razmišljanja i samopouzdanja.
• Bolje razumjeti mogućnosti audiovizualnog jezika kao alata kojim mogu interpretirati svijet oko sebe na kreativan način.

Upute za tečaj trenera biti će dostupne u svibnju 2021.

Materijali za edukaciju bit će dostupni u obliku video lekcija koje će snimiti partneri. Također će biti dostupni dodatni materijali za čitanje, različiti zadaci za vježbanje kao i mogućnost intervjua sa stručnjacima iz struke. Navedeni sadržaji bit će razvijeni i dostupni na projektnoj platformi od veljače 2022. kada započinje kombinirani tečaj za trenere. Materijali će biti dostupni svima.

Online platforma sadržavat će materijale za tečaj i edukaciju budućih CrAL trenera. Također, cilj joj je stvoriti i okupiti zajednicu nastavnika, trenere, roditelja i ostalih građana, te ih upoznati s CrAL zajednicom. Na platformi će biti organizirana izložba audiovizualnih radova (filmova) koje će razviti polaznici (učenici) tijekom pilotiranja projektnih aktivnosti. Prva verzija platforme bit će vidljiva online u prosincu 2021.

Smjernice za pilotiranje sadrže opis CrAL metodologije i sve potrebne korake za njezinu provedbu na lokalnoj razini s izabranim nastavnicima, trenerima i mladim sudionicima. Smjernice objašnjavaju odabir sudionika, način edukacije nastavnika i trenera, opis organizacije radionica s učenicima, savjete za uključivanje lokalne zajednice i način evaluacije. Dokument će biti dostupan javnosti i organizacijama koje su potencijalno zainteresirane za implementaciju CrAL metodologije u ožujku 2022.

Tijekom sudjelovanja u Creative Audiovisual Labs, učenici će kreirati audiovizualne sadržaje (filmove) koji će s prijevodom na engleski jezik biti dostupni na online platformi. Bit će organizirana projekcija filmova na određenim događanjima na lokalnoj razini. Učenici će sudjelovati na nacionalnom i zatim međunarodnom video natjecanju. Filmovi će biti dostupni od ožujka 2023.

Izvješće o procjeni učinka će sažeti rad i iskustvo Creative Audiovisual Labs-a u školama i neformalnim obrazovnim centrima. Izvješće će biti javno objavljeno u srpnju 2023. s navedenim točkama za poboljšanje.

Preporuke za donositelje odluka prati izvješće o procjeni učinka provedenog projekta i navodi točke prema kojima se rezultati projekta mogu iskoristiti za unaprjeđenje postojećih ili donošenje novih odluka, kurikuluma i sl. Preporuke će biti dostupne od srpnja 2023.