Rezultati

Uputstva za trening temeljni su dokument koji se koristi za prilagodbu i nadogradnju metodologije Kreativnog audiovizualnog čitanja i pisanja. Namijenjena su partnerima koje će pilotirati Creative Audiovisual Labs radionice ali i drugim potencijalno zainteresiranim organizacijama koje žele testirati metodologiju u svom kontekstu. Upute će biti dostupne na engleskom, grčkom, hrvatskom, litvanskom, španjolskom i talijanskom jeziku.
Poseban naglasak stavljen je na strukturu kombiniranog tečaja za nastavnike i trenere u kojem je analiziran model učenja. Također je prisutna i metodologija Kreativnog audiovizualnog čitanja i pisanja koju će implementirati u radu sa svojim korisnicima.
Ishodi učenja ključni su faktori u mjerenju uspješnosti kreiranog nastavnog programa. Uputstva za trening također sadrže predloške kreirane prema kontekstu CrAL projekta kako bi se osigurala ujednačenost stila i kvaliteta sadržaja postavljenog na platformu projekta. Rezultati aktivnosti provedenih kroz Creative Audiovisual Labs imat će učinak kako na nastavnike tako i na učenike.

Nastavnici će kroz projekt:
• Upoznati inovativnu metodologiju koja se temelji na audiovizualnoj edukaciji s mogućnošću integracije u redovni nastavni plan
• Naučiti kako usmjeriti učeničku kreativnost prema procesu samoosvještavanja i izgradnje identiteta i vlastite uloge u društvu
• Steći transverzalne vještine koje će im pomoći u ostvarenju inkuzivne i konstruktivne grupne dinamike koja je važna za izradu zajedničkog umjetničkog uratka
• Razviti svoje digitalne vještine

Učenici će kroz projekt:
• Steći tehničke i transverzalne vještine potrebne za izradu audiovizualnog sadržaja
• Postati aktivni sudionici u procesu izrade medijskog sadržaja različite tematike
• Razviti vještine poput aktivne komunikacije, suradnje, kreativnosti, mogućnosti rješavanja problema, kritičkog razmišljanja i samopouzdanja.
• Bolje razumjeti mogućnosti audiovizualnog jezika kao alata kojim mogu interpretirati svijet oko sebe na kreativan način.

Upute za tečaj trenera biti će dostupne u svibnju 2021.

Materijali za obuku koji prate tečaj uglavnom su video lekcije koje su razvili i snimili partneri, intervjui s uzorima, dodatni materijali za čitanje i zadaci. Postavljeni su na platformu projekta i dostupni su za besplatno korištenje.

Na CrAL online platformi nalazi se sadržaj modula za obuku CrAL edukatora. Također, na njoj se nalazi i CrAL zajednica prakse (učitelji, treneri, roditelji i članovi lokalne zajednice), kao i audiovizualni sadržaji (filmove) koje su razvili mladi tijekom faze pilotiranja.

 

Smjernice za pilotiranje sadrže sve korake potrebne za primjenu CrAL metodologije na lokalnoj razini s odabranim učiteljima, trenerima i mladima. One definiraju kako odabrati sudionike, kako osposobiti učitelje i trenere, kako postaviti radionice za mlade, kako uključiti lokalnu zajednicu i kako izvršiti evaluaciju. Javno su dostupne organizacijama koje su potencijalno zainteresirane za primjenu CrAL metodologije.

Tijekom sudjelovanja u Kreativnom audiovizualnom laboratoriju mladi su producirali audiovizualne sadržaje (filmove) koji se prikazuju na CrAL platformi. Projicirani su lokalno na projektnim događanjima i sudjelovali su na nacionalnim i međunarodnim video natjecanjima. Ovi filmovi su dostupni ovdje: https://platform.cral-lab.eu/videos/

Ovo izvješće sažima iskustva iz Kreativnih audiovizualnih laboratorija u školama i neformalnim obrazovnim okruženjima. Sadrži lekcije naučene u fazi pilotiranja.

Izvješće o procjeni učinka

Ovaj dokument slijedi izvješće o procjeni učinka i sažima iskustvo s ciljem davanja preporuka za donositelje odluka na temelju njega.

ENGLESKA VERZIJA


HRVATSKA VERZIJA


ŠPANJOLSKA VERZIJA


VERZIJA NA LITVANSKOM


GRČKA VERZIJA


TALIJANSKA VERZIJA