Γνωρίζετε ποια είναι η διαφορά
ανάμεσα στο να κοιτάτε την πραγματικότητα
και το να βλέπετε την πραγματικότητα;
Το να βλέπετε πέρα από τις εικόνες και να
συζητάτε για τις συγκρούσεις που αντιπροσωπεύουν
είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της ιστορίας σας.
Κάθε εικόνα αντιπροσωπεύει μια άποψη και
μετατρέπει την πραγματικότητα σε μια αφήγηση.
Η έκφραση μέσω κινούμενων εικόνων βοηθά
στην ανάπτυξη μιας βαθύτερης κοινωνικής
κατανόησης και στην ανακάλυψη της
ταυτότητας κάθε ατόμου.
Previous slide
Next slide

Στόχος

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της κριτικής σκέψης και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας σε νέους/ νέες  ηλικίας 14-19 ετών, των γονέων και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Σε αυτό το πλαίσιο, δόθηκαν στους νέους/ στις νέες τα εργαλεία που χρειάζονται ώστε να, κατανοήσουν τον κόσμο στον οποίο ζουν, ενδυναμώσουν την κριτική σκέψη και την υπευθυνότητα τους και να βοηθηθούν ώστε να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη της φωνής τους.

Το έργο εφάρμοσε και διεύρυνε την καλή πρακτική «Δημιουργική οπτικοακουστική γραφή και ανάγνωση», η οποία αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα της έρευνας που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του «Εργαστηρίου Εικόνας και Δημιουργικής Γραφής» που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο «La Sapienza» της Ρώμης από τους Annio Gioacchino Stasi και Mery Tortolini, σε πέντε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και περιβάλλοντα – στις, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία και Ισπανία.

Αρχικά, οι εταίροι-μέλη της κοινοπραξίας προσάρμοσαν την καλή πρακτική «Δημιουργική οπτικοακουστική γραφή και ανάγνωση» στα εθνικά τους πλαίσια και σχεδίασαν το μοντέλο για την υλοποίηση «Δημιουργικών Οπτικοακουστικών Εργαστηρίων-Creative Audiovisual Labs».

Εν συνεχεία, εκπαίδευσαν εκπαιδευτικούς (δασκάλες/ δασκάλους και εκπαιδευτές/ εκπαιδεύτριες) για την υλοποίηση των «Δημιουργικών Οπτικοακουστικών Εργαστηρίων». Αυτό πραγματοποιήθηκε μέσω ενός συνδυασμένου μαθήματος (blended course) που αποτελείται από 10 ενότητες που καλύπτουν τεχνικές, ψηφιακές και δημιουργικές δεξιότητες.

Τέλος, εκπαιδευμένοι δάσκαλοι και εκπαιδευτές/ εκπαιδευμένες δασκάλες και εκπαιδεύτριες ανέπτυξαν τα «Δημιουργικά Οπτικοακουστικά Εργαστήρια» και συνεργάστηκαν με τους μαθητές/ τις μαθήτριές τους. Οι μαθητές/ μαθήτριες παρήγαγαν ταινίες με επιλεγμένα θέματα όπως η μετανάστευση, η ανεκτικότητα και άλλα θέματα που τους είναι ενδιαφέροντα και σημαντικά στη σημερινή κοινωνία.

Συνεργάτες του έργου

Το έργο CrAL- Εργαστήριο Οπτικοακουστικής Δημιουργικής γραφής και ανάγνωσης, για την προώθηση της κριτικής σκέψης και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, περιλαμβάνει επτά εταίρους από έξι χώρες (Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κροατία και Λιθουανία) με συμπληρωματική τεχνογνωσία στην έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση καθώς και τη συνεργασία-δικτύωση.

Platform

Η πλατφόρμα CrAL φιλοξενεί το διαδικτυακό εκπαιδευτικό μάθημα για δασκάλους/ δασκάλες και εκπαιδευτές/ εκπαιδεύτριες. Διαθέτει επίσης έναν ειδικό δικτυακό χώρο όπου παρουσιάζεται το οπτικοακουστικό υλικό που παρήχθη από τους μαθητές/ τις μαθήτριες, ενώ παράλληλα υποστηρίζει και τη δημιουργία μιας ευρύτερης κοινότητας όσων συμμετέχουν σε και ενδιαφέρονται για αντίστοιχες πρακτικές.

Τελευταίες ειδήσεις και ιστολόγια