Επικοινωνία

ALL DIGITAL AISBL
Rue Du Commerce 123
Brussels, 1000
Belgium

Συντονιστής του έργου:
Gabriela Ruseva
gabriela.ruseva@all-digital.org